تاریخ ادبیات کودک و نوجوان

  1. خانه
  2. تاریخ ادبیات کودک و نوجوان
  3. چرا تاریخ ادبیات کودک مهم است؟
23 اسفند 1401

چرا تاریخ ادبیات کودک مهم است؟

معلوم است که اولین کتاب‌های کودک به صورت ناگهانی پدید نیامده‌اند. در طول قرن‌ها افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه به عنوان مهم‌ترین بخش‌های ادبیات که کودکان به آن‌ها گرایش داشتند تداوم داشتند. به مرور با ساده شدن نثر فارسی و همینطور ورود دستگاه چاپ و تغییر نگرش نسبت به موضوع کودکی و گسترش مدارس، رشد روانشناسی کودک، ادبیات کودک به عنوان شاخه‌ای اثرگذار از ادبیات شناخته شد.

 

ارسال نظر