حقوق کودک

  1. خانه
  2. حقوق کودک
  3. مطالعه جدید درباره نمایشگرها و رشد شناختی کودکان؛ تماشای تلویزیون حین وعده‌های غذایی چه تاثیری دارد؟
24 شهریور 1402

مطالعه جدید درباره نمایشگرها و رشد شناختی کودکان؛ تماشای تلویزیون حین وعده‌های غذایی چه تاثیری دارد؟

 

 
منبع: یورونیوز

 

قرار گرفتن زودهنگام یا بیش از حد در معرض نمایشگرها تا چه اندازه بر رشد شناختی کودک تاثیر می‌گذارد؟ این موضوع در حال حاضر بین محققان تفرقه ایجاد کرده است چراکه اجماعی در این زمینه وجود ندارد.
طبق مطالعه‌ای که روز چهارشنبه ۱۳ سپتامبر منتشر شد، مدت زمانی که کودکان در مقابل نمایشگرها سپری می‌کنند تا حدی بر رشد آن‌ها تاثیر دارد اما این تاثیرات متفاوت است و عوامل دیگری نیز دخیل هستند.
نویسندگان این مطالعه که تحت حمایت موسسه ملی بهداشت و تحقیقات پزشکی فرانسه (Inserm) انجام شده و در مجله روانشناسی کودک منتشر شده است نتیجه‌گیری می‌کنند: «فضایی که در آن از نمایشگرها استفاده می‌شود مهم است.» عامل مؤثر دیگر زمان است.
در این مطالعه و مطالعات پیش از آن نشان داده شده که هرچه زمان قرار گرفتن در معرض رسانه‌هایی مانند تلوزیون و موبایل بیشتر باشد، رشد کودک دچار آسیب می‌شود. البته محیط زندگی کودک و فضایی که در آن کودک با رسانه در ارتباط است بر این اثرگذاری مؤثر است.
این مطالعه نشان می‌دهد اگر کودکان در طول وعده‌های غذایی در معرض تلوزیون باشند، بر رشد آنها تأثیر منفی دارد و در مجموع تلوزیون بر رشد اولیه زبان کودک نیز اثر خوبی ندارد.
در این مطالعه 14 هزار کودک در طول چند سال مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

ارسال نظر