حقوق کودک

  1. خانه
  2. حقوق کودک
  3. «برای این هوای آلوده»
09 شهریور 1402

«برای این هوای آلوده»

کمیته حقوق کودک سازمان ملل گزارش جدیدی درباره «حقوق کودکان و محیط زیست» با تأکید بر تغییر اقلیم، تهیه کرد. در این گزارش از کشورهای متعهد به کنواسیون حقوق کودک خواسته شده است که به تخریب محیط زیست پایان دهند زیرا کودکان نیاز به جهانی پاک، سالم و همراه با توسعه پایدار دارند.

گزارش یاد شده با مشارکت بیش از 16 هزار کودک در 121 کشور تنظیم شده است. اثار منفی تخریب محیط زیست و تغییر آب و هوا بر زندگی کودکان، مبنای تنظیم این گزارش ‌است.

در این گزارش از دولت‌ها و مشاغل خواسته شده برای توسعه پایدار و آینده کودکان، در کاهش گازهای گلخانه‌ای تلاش کنند. این گزارش کودکان را قربانیان آلودن محیط‌زیست می‌داند و تأکید می‌کند هرجا کودکان قربانی باشند، باید اقدام فوری انجام گیرد.  

سال‌هاست که فعالان حقوق کودک و فعالان محیط‌زیست از تأثیر منفی تغییرات اقلیمی و محیط‌زیست آلوده بر سلامت و آینده کودکان می‌گویند.

ارسال نظر